kaart BelgieKaart Belgie

Kaart Belgie – De Belgische landkaart met provincies, provinciehoofdsteden, online routeplanner en veel meer …

Deze website over de landkaart van België is een informatieve website met een beknopte beschrijving over het land en het hoe en wanneer men het beste zal gebruik maken van de kaart Belgie in het algemeen.

Op zoek naar de kaart Belgie ?

We hebben hier op de pagina enkele plattegrond afbeeldingen waar we het een en het ander kunnen over vertellen of beschrijven.

Dus laat ons duidelijk zijn, we maken dus enkel een beschrijving van de plattegrond afbeeldingen die we hier hebben bij geplaatst met als bovenste en als eerste de land kaart Belgie in het geheel, met de opgesplitste provincies en de provincie hoofdsteden.

 

Op deze onderstaande schets kan je duidelijk waarnemen hoe de provincies ingedeeld zijn. Je zal er ook kunnen vaststellen dat de landkaart van Belgie ingedeeld is in tien verschillende provincies.

Het land is ingedeeld in tien verschillende Provincies. 

kaart Belgie

kaart Belgie

Hierboven vind je de landkaart van Belgie terug met daarbij de afzonderlijk ingedeelde provincies en de bijhorende provincie hoofdsteden, de verschillende provincies zijn telkens aangeduid met verschillende kleuren.

Zoals je kan zien zijn de provincies en hun hoofdsteden op de landkaart van Belgie duidelijk afgebakend met telkens de naam van de hoofdstad er bij geplaatst. Deze schets komt heel goed van pas wanneer je twijfelt over de liggingen van de verschillende aangeduide provincie’s.

Of wanneer je het eigenlijk nog niet weet en je wil over de kaart van België het een en het ander bijleren of je kan dit ook nodig hebben wanneer men op zoek is naar naam van de hoofdstad van de een of de andere provincie.

Hieronder vind je onze tweede afbeelding van een kaart Belgie. Een platte grond met een duidelijk zicht waar de hoofdstad Brussel precies is gelegen op de landkaart. Aan de linker kant van de onderstaande schets kan je duidelijk waarnemen waar de Belgische hoofdstad precies ligt.

De belangrijkste hoofdwegen over het ganse land zijn er duidelijk zichtbaar. Deze worden aangeduid met een oranje kleur. Zo kan je bijvoorbeeld heel duidelijk zien hoe de autosnelweg E411 afkomstig van Luxemburg, over de hoofdstad Brussel naar Oostende en verder naar Calais richting Frankrijk leid.

Hoofdsnelwegen op de Belgische landkaart.

Op de onderstaande kaart Belgie kan je dus duidelijk zien hoe de hoofdsnelwegen je door het land kunnen leiden van punt A naar punt B. Het aantal af te leggen kilometers kan je gemakkelijk berekenen op verschillende websites op het internet waar een routeplanner aanwezig is. Je hoeft er enkel een paar selecties te maken en nadien invullen van welke plaats je wil vertrekken en op welke plaats je wil aankomen. Veel succes.

kaart Belgie

kaart Belgie

Hoofdsnelwegen op de landkaart van Belgie.

Op de bovenstaande kaart Belgie kan je dus duidelijk zien hoe de hoofdsnelwegen je door het land kunnen leiden van punt A naar punt B. Het aantal af te leggen kilometers kan je gemakkelijk berekenen op verschillende websites op het internet waar een routeplanner aanwezig is. Je hoeft er enkel de kaart Belgie te selecteren en nadien invullen van welke plaats je wil vertrekken en op welke plaats je wil aankomen. Veel succes.

Hieronder krijg je in een video een bespreking over de provincies.

Hieronder krijg je te zien in een video wat de provincie hoofdsteden zijn in Belgie.

Kaart Belgie